ID на карте Название Цена покупки Содержание Gang XP Координаты
ID 1 «[LV]Emerald Isle» 10,000,000$ 5,000$ 3,000,000 I1
ID 2 «[LV]Manhatan» 8,000,000$ 4,000$ 2,500,000 J3
ID 3 «[LV]Jarry» 2,000,000$ 1,000$ 350,000 I4
ID 4 «[LV]The Visage» 9,000,000$ 4,500$ 2,500,000 I2
ID 5 «[LV]Mafia House» 8,000,000$ 4,000$ 2,500,000 I3
ID 6 «[LV]Four Dragons Mansion» 10,000,000$ 5,000$ 3,000,000 I3
ID 7 «[LV]Caligula Mansion» 10,000,000$ 5,000$ 3,000,000 I2
ID 8 «[LV]El Quebradas» 7,000,000$ 3,500$ 2,000,000 C1
ID 9 «[LV]Tierra Robada» 4,000,000$ 2,000$ 1,000,000 D3
ID 10 «[LV]Fort Carson» 4,000,000$ 2,000$ 1,000,000 E3
ID 11 «[LV]Whitewood Estates» 4,000,000$ 2,000$ 1,000,000 G2
ID 12 «[LV]Prickle Pine» 4,000,000$ 2,000$ 1,200,000 H1
ID 13 «[LV]Redsands West» 5,000,000$ 2,500$ 1,250,000 H2
ID 14 «[LV]Pirates In Mens Pants» 10,000,000$ 5,000$ 3,000,000 I3
ID 15 «[LV]The Camels Toe» 7,000,000$ 3,500$ 2,000,000 I3
ID 16 «[LV]The Clowns Pocket» 9,000,000$ 4,500$ 2,500,000 I2
ID 17 «[LV]Old Venturas Strip» 7,000,000$ 3,500$ 2,000,000 I2
ID 18 «[LV]Creek» 4,000,000$ 2,000$ 1,000,000 J2
ID 19 «[LV]The High Roller» 8,000,000$ 4,000$ 2,500,000 I3
ID 20 «[LS]Beverly Hills» 2,000,000$ 1,000$ 300,000 H6
ID 21 «[LS]Real Resident» 2,000,000$ 1,000$ 500,000 H8
ID 22 «[LS]Mattdogs» 3,000,000$ 1,500$ 400,000 H6
ID 23 «[LS]Mulholland» 2,000,000$ 1,000$ 300,000 H6
ID 24 «[LS]Santa Maria Beach» 3,000,000$ 1,500$ 500,000 F8
ID 25 «[SF]Angel Pine» 2,000,000$ 1,000$ 350,000 C9
ID 26 «[SF]Whetstone» 2,400,000$ 1,200$ 400,000 C7
ID 27 «[SF]Hashbury» 2,600,000$ 1,300$ 420,000 B5
ID 28 «[SF]Doherty» 2,000,000$ 1,000$ 300,000 C5
ID 29 «[SF]Queens» 4,000,000$ 2,000$ 500,000 B5
ID 30 «[SF]Paradiso» 4,000,000$ 2,000$ 500,000 B4